YENİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Posted by

Spor kulüplerinin uzun süredir beklediği, Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe konmuş oldu.

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun konuyla ilgili maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Yönetmelikle Ne Düzenleniyor?

Yönetmelik içeriğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız olan diğer spor federasyonlarına tescilli ve Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini yürüten spor kulüpleri ve sportif faaliyet içerisindeki sermaye şirketlerinin, sporculara ödemiş olduğu ücretlerden kesilerek vergi dairelerine kanuni süresi içerisinde beyan edilmiş bulunan ve ödenen gelir vergisi tutarından

Gençlik ve Spor Bakanlığının talebine göre Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen payların Bakanlık adına açılacak özel hesaba aktarılması, bu tutarların kullanılması ve kullanımının denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Yönetmelikte belirtilene göre, aktarılacak payın belirlenmesinde süresinde beyan edilmiş bulunan ve vadesi içerisinde ödenmiş olan gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.

İşverene tabi olan ve işyerine bağlı çalışanlara verilen para ve ayınlar ücret kapsamında değerlendirilmekte, sporculara bu kapsamda yapılacak ödemeler de yine ücret kapsamında değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ancak kesintiye tabi tutulan sporcuların dışında bulunan diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ve idari, destek hizmetleriyle birlikte diğer görevlerde çalışanların bu vergilerin kapsamında olmadığı kaydedildi.

Öngörülen Destekten Kimler Faydalanacak?

Öngörülen destek uygulamasından faydalanabilecek olan kulüp ve şirketler ise yönetmeliğin ilgili maddesinde açıkça düzenlenmiş durumda.

Buna göre öngörülen destek uygulamasından yalnızca amatör spor dallarında faaliyetlerini sürdürmekte olan; Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonu’na tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyetlerine devam eden spor kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu’na veyahut bağımsız olan spor federasyonlarına tescil ve kaydını yaptıran sportif alanda iştigal eden sermaye şirketleri faydalanabilecek.

Bakanlığın özel hesabına aktarılacak olan tutarların yüzde yetmişi ödenen vergi tutarlarıyla orantılı şekilde amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin hesabına aktarılacak.

Geriye kalan yüzde otuz ise Bakanlıkça ilgili maddelerdeki kriterlere göre yapılacak olan puanlama sonucu uygunluğu bulunan spor kulüpleri ya da sermaye şirketlerine aktarılacak. Yönetmeliğin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği de yayımlanan metinde yer alıyor.

Bu yönetmelikle birlikte spor kulüplerinin elinin maddi anlamda biraz daha rahatlaması bekleniyor.