SPORUN GELECEĞİ NE DURUMDA

Posted by

Günümüzde sporun geleceği ile ilgili tartışmalar ve görüşler her geçen gün biraz daha fazla gündeme gelmeye başladı. Sporun geleceğinden bahsederken akla gelen ilk konular ise Z ve Alpha kuşakları, E-spor ve şekillenen spor medyası, yapay zekâ, akıllı stadyumlar, sporda kadınların yeri ve yeni spor federasyonları oluyor.

Spor sektöründe çalışan profesyoneller işte bu konuların üzerine gün geçtikçe daha fazla düşünce üretip tahminlerde bulunuyor.

Günümüzün en dikkat çeken konularından biri olarak gündeme gelen spor sektörünün geleceği, spor çevrelerinde yeni tartışmalara gebe oluyor. Sporla ilgilenen çeşitli profesyoneller bir taraftan daha fazla öngörüde bulunurken bir taraftan da spor sektörüyle ilgili gelecekteki olası sıkıntılar için çözümler üretmeye çalışıyor.

Uluslararası araştırmalara göre sporun geleceği deyince akla gelen ilk mevzu Z ve Alpha kuşakları ve bu kuşakların sporu nasıl kavradığı. E-spor özellikle Z ve Alpha kuşaklarıyla anılan önemli bir gerçek olarak önümüze çıkıyor.

Çünkü 2028 ve daha sonrasında olimpik bir branş olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan spor medyasının geleceği de masaya yatırılan konuların arasında bulunuyor. Geleneksel spor medyasının gelecekte yerini sporla ilgili sosyal medya platformlarına bırakacağı konuşuluyor.

Bu tür platformlarda artık sadece spor müsabakalarının değil o müsabakaların içeriğinin de her ayrıntısına kadar yayınlanacağı düşünülüyor. Burada içerikten kasıt ise izlenilen o branştaki her türlü pozisyonun farklı kamera açılarından gösterilmesi ve müsabaka hakkında ayrıntılı istatistikî bilgi sağlanması.

Böyle platformların yayılmasıyla birlikte zamanla daha fazla federasyonun, ligin ve kulübün kendi içeriklerini üretmeye başlayacağı da tahmin ediliyor.

Öte yandan sporun geleceği hakkında tahminlerde bulunmaya devam ettiğimizde aklımıza gelen bir diğer konu ise yeni spor dallarının ortaya çıkma olasılığı oluyor. Yeni spor dallarının ortaya çıkmasıyla birlikte de eski ve gelenekselleşmiş spor dallarının da zamanla ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Ancak spor ekonomisini göz önüne aldığımızda bu dönüşümün kolay gerçekleşmeyeceğini de kabul etmek gerekir. Çünkü oldukça oturmuş bir ekonomik sisteme sahip olan spor sektörü, yeni spor dallarının ortaya çıkmasına pek de sıcak gözle bakmayabilir.

Eğer böyle bir durum söz konusu olursa sermayeyi elinde tutan spor çevreleri avantajlı konumunu kaybedebilir. Fakat ne olursa olsun, içeriğini yenileyemeyen ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir spor sektörünün de çok fazla ayakta kalamayacağı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir.

SPORDA KADININ YERİ DAHA DA GÜÇLENECEK

Günümüzde spora çeşitli branşlar yoluyla katkı sunmaya devam kadın sporcuların, gelecekteki bu katkı payının daha da büyük olacağı tahmin ediliyor.

Her ne kadar sporda eşitlik konusu hala tartışmalı bir zeminde yer alsa da, gelecekte kadın sporcuların özellikle sponsorluk açısından erkek sporcular ile eşit şartlarda spora katkı sağlayacakları düşünülüyor.

Çünkü Z kuşağının, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taviz vermez tavrının spora da yansıyacağı tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKÂ STADYUMLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Öte yandan gelecek yılların stadyumlarının şimdikilerden farklı olarak karbon-nötr olması, atıklarının geri dönüştürülebilir olması ve kendi suyunu ve enerjisini üretebilecek bir noktaya gelmesi tahmin edilenler arasında.

Ayrıca yapay zekâyla tasarlanmış robotların ve hologramların stadyumlarda oluşan uzun kuyruk sorununa çözüm olacağı ve sporseverler için oldukça rahat bir stadyum ortamı yaratacağı da düşünülüyor.