Sporcuların Gelir Vergisi Yeniden Düzenlendi

Posted by

Sporcuların Gelir Vergilerine Yönelik Yeni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelik dikkate alındığında aktarılacak payın belirlenmesi sürecinde yalnızca sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.

16 Maddelik Yenilik

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik 16 maddeden oluşuyor. 16 maddeden oluşan yönetmelikte göze çarpan hususlardan birkaçı ise şu şekilde:

Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek suretiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70’i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılır. Kalan %30’u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2’de yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır.”

“%30’luk payın aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir komisyon oluşturulur ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye şirketlerinin durumları her yıl incelenir.

Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapılacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır.”

Yeni yönetmelik dikkate alındığında aktarılacak payın belirlenmesi sürecinde yalnızca sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.

Yönetmelikte dikkate çarpan bir diğer husus ise 10’uncu maddede yer alan  “ Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi üzerinden pay hesaplanmaz ve aktarım yapılmaz.” ifadeleridir.